SELECT MENU

Nam châm viên chịu nhiệt độ cao

Nam châm viên chịu nhiệt độ cao từ trên 80 độ C, các kích thước nam châm chịu nhiệt khác nhau, nhiệt độ cao tối đa 550 độ C

Đọc thêm

[contact-form-7 id="880" title="Yêu cầu báo giá"]