SELECT MENU

Nam châm viên ferrite

Nam châm viên ferrite là nam châm đen với ưu điểm giá thành rẻ, lực từ tương đối tốt. Được áp dụng trong công nghệ làm loa, vệ sinh tách lọc tạp chất kim loại, chế tạo máy phát điện, sản xuất công nghiệp …..

Đọc thêm

[contact-form-7 id="880" title="Yêu cầu báo giá"]