SELECT MENU

Nam châm viên có lỗ

Nam châm trắng đất hiếm có lỗ giữa, nam châm tròn có lỗ, nam châm vuông có lỗ, nam châm chữ nhật có lỗ, các viên nam châm có 1 lỗ hoặc 2 lỗ vát để bắt vít.

Đọc thêm

[contact-form-7 id="880" title="Yêu cầu báo giá"]